Please wait
लोड हुँदैछ...

समस्याको व्याख्या गर्न मद्दत गर्नको लागि कृपया 5 फोटोहरू, भिडियो वा अडियो फाईलहरू (अधिकतम: 30mb प्रत्येक) थप्नुहोस्।

फोटो, भिडियो वा अडियो अपलोड तपाईंको समस्या स्पष्ट मदत गर्न सक्छ र तपाईंको समस्या ढिलो समाधान अर्थ हुन सक्छ

घर-सम्पत्ति खाली छ

तपाईं रिक्त सम्पत्तिको विरुद्ध मुद्दा उठाउनुहुने हो। कब्जा गरीएको सम्पत्ती मा कब्जाकर्ता को तर्फबाट मुद्दा उठाउनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

*जस्तै पार्किंग प्रतिबन्ध वा वैन लागि सीमित पहुँच

या